Op dit moment zijn we druk bezig met het vernieuwen van de website. Op 8 april gaat de website live. Mocht u tussentijds vragen hebben, kunt u mailen naar: 4en5mei@wageningen.nl.

Bevrijdingsvuur

BEVRIJDINGSVUUR

BEVRIJDINGSVUUR

In Nederland herdenken wij op 4 mei de militaire en burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en latere missies van Nederlandse militairen. Het is en blijft belangrijk om stil te staan bij het leed dat de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt.
In Wageningen, Stad der Bevrijding, markeert de Bevrijdingsvuurceremonie de overgang van herdenken op 4 mei naar de viering van de bevrijding op 5 mei. Precies om middernacht wordt het Bevrijdingsvuur op het 5 Mei plein ontstoken. Daarop volgt de Nationale Bevrijdingsvuurestafette: lopersgroepen vanuit vele gemeenten ontvangen het Bevrijdingsvuur en brengen dat in estafette elk naar hun eigen gemeente.

Activiteiten

Op 5 mei vinden in Wageningen ook activiteiten plaats waarbij het Bevrijdingsvuur een centrale rol heeft. Onderdelen van het uitgebreide programma zijn het Foulkes Festival, de herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Doperkerk, de Herdenking Capitulaties 1945 op het 5 Mei plein en aansluitend het Bevrijdingsdefilé en het Bevrijdingsfestival Gelderland.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief