Op dit moment zijn we druk bezig met het vernieuwen van de website. Op 8 april gaat de website live. Mocht u tussentijds vragen hebben, kunt u mailen naar: 4en5mei@wageningen.nl.

EEN TOEKOMSTBESTENDIG HERDENKEN, VIEREN & AGENDEREN

20 September 2018, 12:18

De gemeente Wageningen en de Stichting Wageningen45 gaan in de aanloop naar het jubileumjaar 2020 nauwer samenwerken. Deze periode wordt ook gebruikt om met elkaar tot herijking van de organisatie en invulling van de activiteiten voor na 2020 te komen. Met het hoogtepunt van 75 jaar vieren van de vrijheid, zal daarna een periode aanbreken die vraagt om een nieuwe aanpak.

Wageningen45 en de gemeente slaan samen deze nieuwe weg in om ervoor te zorgen dat de bevrijdingsevenementen toekomstbestendig worden. Draagvlak vanuit de stad is daarbij een belangrijk thema, evenals de ruimtelijke uitdaging die ontstaat met de ontwikkeling van Duivendaal in het verschiet. De gemeente en Wageningen45 werken de komende periode aan de manier waarop. Daarbij zullen de vele stakeholders zoals de Wageningse samenleving, de vele vrijwilligers en de horeca worden betrokken.

Verantwoordelijk wethouder Lara de Brito: “Het herdenken van WOII, het vieren van de bevrijding en het blijvend agenderen dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is, verdient alle betrokkenheid en een bij Wageningen passende organisatie. Als gemeentebestuur van de Stad der Bevrijding voelen we het als een belangrijke publieke verantwoordelijkheid dat dit jaarlijks op een waardige en respectvolle manier gebeurt.”

De gemeente Wageningen en de Stichting Wageningen45 onderstrepen het belang van een nauwere samenwerking in de organisatie van de diverse evenementen op 4 en 5 mei en van onderlinge betrokkenheid. Dit met erkenning van ieders verantwoordelijkheden. “Daarom willen de gemeente en Wageningen45 eraan werken dat onze stad voor de korte en langere termijn een toekomstbestendige herdenking en viering krijgt die optimaal gedragen wordt door de inwoners en ondernemers in onze stad”, vervolgt De Brito”.

Naar het nieuwsoverzicht