Op dit moment zijn we druk bezig met het vernieuwen van de website. Op 8 april gaat de website live. Mocht u tussentijds vragen hebben, kunt u mailen naar: 4en5mei@wageningen.nl.

Voorwoord voorzitter: In Vrijheid Kiezen

22 April 2019, 15:19

Wij mensen hechten zeer aan onze vrijheid. Aan het voorrecht om zelf te bepalen hoe we ons leven leven, onze keuze maken in het stemhokje, gebruik maken van ons recht op vrije meningsuiting, onze geloofsrichting bepalen en daar op onze eigen manier invulling aan geven.

Pas als die vrijheid hier of elders in de wereld in het geding komt, realiseren we ons in wat voor een bevoorrecht land we leven. Sommigen hebben moeite met de vrijheid die ook anderen hebben om hun eigen keuzes te maken, hun mening te uiten, hun geloof te belijden. Daar mogen we een mening over hebben en die uiten, of dat nu wel of niet genuanceerd is. Ook dat is in vrijheid kiezen.

Wat we als samenleving niet kunnen accepteren, is dat dit soms leidt tot agressie, geweld of zelfs tot terrorisme. Daar trekken we een grens omdat dan de vrijheid van anderen in het geding komt.

In vrijheid kiezen houdt niet op bij ons zelf, maar geldt voor ons allemaal. Daarom is het belangrijk regelmatig stil te staan bij het belang van vrijheid. Een vrijheid die we als Nederlanders na jaren van oorlog en onderdrukking terugkregen toen op 5 mei 1945 in Wageningen de capitulatie getekend werd.

Wij stellen het op prijs dat u de jaarlijkse herdenking op 5 mei in Wageningen met ons samen wilt gebruiken om nog eens te benadrukken hoe belangrijk het is dat wij leven en blijven leven in een wereld waar je in vrijheid kunt kiezen.
 

Drs. A.S.F (Toon) van Asseldonk
Voorzitter

Naar het nieuwsoverzicht