Op dit moment zijn we druk bezig met het vernieuwen van de website. Op 8 april gaat de website live. Mocht u tussentijds vragen hebben, kunt u mailen naar: 4en5mei@wageningen.nl.

JAARTHEMA 2019: IN VRIJHEID KIEZEN

05 November 2018, 10:18

Tijdens de bijeenkomst presentatie van 75 jaar vrijheid van zaterdag 24 jl. zijn de jaarthema’s voor 2019 en 2020 gepresenteerd.

De komende jaren doet het Nationaal Comité 4 en 5 mei een appel op iedereen om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid. Dit doet het comité tussen 2016 en 2020 onder de slogan Geef vrijheid door.

Ieder jaar nodigt het comité een auteur uit om vanuit dit meerjarenthema een basistekst te schrijven. Deze tekst wordt geschreven ter inspiratie van allen die een herdenking of viering organiseren op of rondom 4 en 5 mei. Op basis van deze tekst wordt door het Nationaal Comité een inspiratiedossier samengesteld en worden cartoons gemaakt.

2019 – IN VRIJHEID KIEZEN

Het jaarthema van 2019 luidt In vrijheid kiezen. Met dit thema sluit het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan bij de viering van 100 jaar algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019 zowel Europese als Provinciale verkiezingen. Het comité staat stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat, het buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat in de jaren 1940-1945, en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen. Vanuit de vrijheid van nu kijken we terug op de onvrijheid van toen. We benadrukken de verantwoordelijkheden die onze vrijheid met zich meebrengt, want juist onze huidige vrijheid om te kunnen en mogen kiezen schept een verantwoordelijkheid deze vrijheid te beschermen en te koesteren.

Het thema beperkt zich niet tot kiesrecht alleen. Het voedt ook de bewustwording van het feit dat we in Nederland, uiteraard binnen de regels van de wet, een bijna onbeperkte vrijheid genieten om te doen en laten wat we willen, maar richt zich vooral op de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Onze keuzes staan niet los van de wereld waarin we leven. De vrijheden van de een kunnen de onvrijheden van de ander betekenen. Zijn er daarom, behalve juridische, niet ook morele of ethische grenzen aan de keuzes die we maken? Het thema In vrijheid kiezen stemt tot nadenken over de verantwoordelijkheid die een ieder heeft om voorzichtig en afgewogen om te gaan met de vrijheden die er zijn – of het nu gaat om kiesrecht, consumptiegedrag, vrijheid van meningsuiting of de vrijheden van de ander. De jaarthematekst wordt geschreven door Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer, en verschijnt binnenkort hier op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Naar het nieuwsoverzicht