Op dit moment zijn we druk bezig met het vernieuwen van de website. Op 8 april gaat de website live. Mocht u tussentijds vragen hebben, kunt u mailen naar: 4en5mei@wageningen.nl.

Bevrijdingsevenement Wageningen ook in 2019 weer drukbezocht

20 May 2019, 11:19

Met veel voldoening kijk ik terug op een goed verlopen en drukbezocht Bevrijdingsevenement 2019 in Wageningen. Namens het bestuur wil ik iedereen die daaraan bijgedragen heeft van harte dankzeggen, met name de honderden vrijwilligers. Zonder hen zou een dergelijk groot evenement niet georganiseerd kunnen worden en zeker niet zo goed kunnen verlopen.

Ook dank aan alle partners die meegewerkt hebben aan de organisatie, met name de stad Wageningen, de provincie Gelderland, vfonds en Defensie. De inzet van veel partijen heeft het mogelijk gemaakt dat onze gasten en veteranen weer een paar mooie dagen gehad hebben. We hebben waardig herdacht en volop gevierd in de Stad der Bevrijding.

Persoonlijk kijk ik ook met warme gevoelens terug op een paar eigenlijk nogal koude dagen.

Op zaterdag 4 mei heb ik eerst de waardige dodenherdenking in Wageningen mee mogen maken. Een mooie dienst, een indrukwekkende stille tocht door de stad en daarna de traditionele kranslegging na de twee minuten stilte om acht uur.

Daarna begonnen onze eigen activiteiten met de Bevrijdingsvuurceremonie op het 5 Mei plein en de Nationale Bevrijdingsvuurestafette om 24.00 uur. Een goed programma, veel animo, veel gasten en een groot aantal lopers zorgden voor een goede sfeer, ondanks de kou en de regen. Hulde aan die bijna tweeduizend lopers die het bevrijdingsvuur in de nacht naar hun eigen gemeente gebracht hebben.

Op 5 mei stroomde de stad al vroeg vol met bezoekers voor het Foulkes Festival in Belmonte Arboretum en voor het Bevrijdingsfestival Gelderland op een groot aantal podia en pleinen in de binnenstad van Wageningen. Daarnaast mochten wij als bestuur een groot aantal prominente gasten uit binnen- en buitenland ontvangen voor het officiële programma.

De herdenkingsbijeenkomst in de Johannes de Doperkerk was zeer geslaagd. Niet alleen dankzij twee voortreffelijke sprekers, de heer Hirsch Ballin en mevrouw Osman, maar ook door een voortreffelijk concert door Fanfare De Bereden Wapens met een groot aantal gastoptredens daarbij. Zeer indrukwekkend en een geweldige start voor de Bevrijdingsdag.

Vervolgens heb ik het persoonlijk als een klein cadeau ervaren dat voor het buitengebeuren daarna op het 5 Mei plein bij Hotel De Wereld de kou en regen even weken. De zon kwam tevoorschijn en zowel de Nationale Herdenking Capitulaties 1945 met kranslegging en speech door de minister van Defensie als het daaropvolgende Bevrijdingsdefilé konden onder een aangenaam zonnetje plaatsvinden. Prettig voor ons en onze gasten op de tribune, maar vooral toch ook voor al die veteranen die deelnamen aan het defilé.

Al met al kijken we terug op twee zeer geslaagde dagen, op een waardige herdenking en een mooie viering van onze vrijheid. Namens het bestuur dank ik iedereen die daar een bijdrage aan heeft kunnen en willen leveren. Wij ontmoeten u graag weer in Wageningen op 4 en 5 mei 2020.

 

Toon van Asseldonk

Voorzitter Wageningen45

Naar het nieuwsoverzicht