Op dit moment zijn we druk bezig met het vernieuwen van de website. Op 8 april gaat de website live. Mocht u tussentijds vragen hebben, kunt u mailen naar: 4en5mei@wageningen.nl.

Vrijheid: Jij maakt het verschil!

21 October 2019, 14:19

Wageningen45 wil in 2020 en de jaren daarna het begrip vrijheid verpersoonlijken en de focus op vrijheid in de breedste zin van het woord leggen. Dit doen wij met het thema: Vrijheid: Jij maakt het verschil!

2020 wordt een bijzonder jaar, een jaar waarin we in Nederland 75 jaar vrijheid vieren, een jaar waarin we terugkijken om het verleden niet te vergeten en vooruitkijken om de toekomst te creëren. Een jaar waarin we 75 jaar bevrijding herdenken en vieren.

Wageningen45 wil in 2020 en in de jaren daarna focussen op vrijheid, in de breedste zin van het woord: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek, vrijwaring van vrees en vrijheid van beweging. Hiermee komen de Four Freedoms van Franklin D. Roosevelt, de vrijheden van de Verenigde Naties en de vrijheden van de Europese Unie bij elkaar.

Om dit goed te kunnen doen gaan wij het begrip vrijheid verpersoonlijken, actueel maken, op een persoonlijk niveau. Vrijheid is niet iets abstracts, iets van een ander, iets in het verleden of de toekomst. Het heeft met iedereen te maken. Iedere dag opnieuw.

Deze rode draad geldt niet alleen voor 2020; wat ons betreft dragen we deze boodschap ook de komende jaren uit. De kracht zit ook deels in de herhaling en de investering wordt duurzamer door de boodschap vaker onder de aandacht te brengen.

De volgende doelstellingen zijn onlosmakelijk verbonden aan het thema;


•    Verpersoonlijking van vrijheid
•    Meer inhoud en impact
•    Vrijheid breder definiëren
•    Vrijheid sterker verbeelden
•    Vrijheid dichter bij de bezoeker
•    Vrijheid in een internationale context
•    Intensiever communiceren
 

Naar het nieuwsoverzicht